Váš miestny favorit, ocenený medzi najlepšími slovenskými značkami 2024